Katolickie Gimnazjum Ruchu Światło-Życie
im. ks. Franciszka Blachnickiego w Krakowie
ul. Strzelców 5a, 
31-422 Kraków
tel. 
12 418 09 54

Identyfikator Gimnazjum Oazowego:
96871