13 listopada - Przegląd Pieśni Patriotycznych

Tego dnia w niewielkiej miejscowości, położonej nieopodal Krakowa - w Liszkach, odbył się Przegląd Pieśni Patriotycznych. Pojechała tam reprezentacja naszej szkoły złożona z Zofii Grząślewicz, Zuzanny Ziemskiej, Ewy Sochań i Klaudii Bąk. Wymienione dziewczęta stanowiły grupę wokalną, zaś zespół instrumentalistów reprezentowali: Miłosz Długosz (skrzypce), Kamil Moskal, Wiktor Kras, Przemysław Pajek (gitara). Opiekunem szkolnych muzyków był Pan Ziemowit Pawlisz. Grupa opuściła mury naszego gimnazjum o godz. 8.00 i po dojechaniu do pięknej miejscowości, jaką są Liszki, odbyła muzyczną próbę generalną. Gdy stwierdzono, że wszystko jest zapięte na ostatni guzik, zespół udał się na salę, gdzie po chwili rozpoczął się cudowny koncert. Nasi muzycy wstąpili jako pierwsi. Zostali nagrodzeni owacjami i zeszli ze sceny. Po wysłuchaniu pierwszej części, w czasie krótkiej przerwy, delegacja pokrzepiła swoje siły, pijąc gorącą herbatę. Potem była druga część, po zakończeniu której nastąpiło rozdanie nagród i dyplomów. Nasza grupa muzyków została poproszona ponownie na scenę i znów nagrodzona oklaskami. Gdy zakończyły się wszystkie uroczystości, reprezentacja wróciła w dobrych, refleksyjno-patriotycznych nastrojach do szkoły.
Autor: Kamil Moskal