REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZEGO CZYTELNIKA

Cele konkursu:

Promocja czytelnictwa
Utrwalanie nawyku obcowania z książką
Podnoszenie kultury czytelniczej uczniów
Kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem i przekazywania zapamiętanych wiadomości

Zasady konkursu:
Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów naszej szkoły
Czas trwania konkursu - Od września 2016 do maja 2017.

Co miesiąc będą wybierani „Czytelnicy Miesiąca”


- osoby, które wypożyczą i przeczytają największą liczbę książek.

Następnie spośród osób, które były najaktywniejsze i systematyczne – zostanie wybrany „Czytelnik Roku!"

Co miesiąc Lista Najlepszych Czytelników będzie ukazywała się na tablicy ogłoszeń biblioteki i na stronie internetowej szkoły oraz na stronie Facebook'a.

Ocenie konkursowej podlega aktywność i kultura czytelnicza uczniów, której wyrazem jest
liczba wypożyczonych i przeczytanych książek,
terminowość oddawania książek przez czytelnika, dbałość czytelnika o wypożyczone książki.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w czerwcu 2017 r.
Zwycięzcy otrzymają nagrody.