KONKURS CZYTANIE Z PASJĄ SIENKIEWICZA

Data i miejsce konkursu:

Zgłoszenia przyjmowane w szkolnej bibliotece do 13 października.

Konkurs odbędzie się 21.10.2016 r. w Gimnazjum Oazowym.


Cele konkursu:

1. Kształtowanie umiejętności pięknego czytania.

2. Popularyzacja książek i czytelnictwa.

3. Budzenie zainteresowania wartościową literaturą.

4. Nauka rywalizacji w miłej atmosferze.

5. Rozwijanie wrażliwości na prozę oraz umiejętności odbioru dzieł literackich.


Uczestnicy: 

Konkurs adresowany jest do uczniów Gimnazjum Oazowego.


Zadania konkursowe: 

Głównym zadaniem konkursowym będzie przeczytanie przygotowanego wcześniej wybranego fragmentu książki

H. Sienkiewicza w stroju bohatera i oczarowanie słuchaczy – czas prezentacji do 5 minut.

Kryteria: 

Komisja konkursowa będzie brała pod uwagę zarówno poprawność warsztatową jak i stronę emocjonalną przekazu. Strój również poddany będzie ocenie.

CZEKAJĄ NAGRODY