DLA UCZNIÓW‎ > ‎

Autorytety

To zupełnie nowy pomysł w naszej szkole, polegający na tym, że każdego miesiąca będziemy poznawać Osobę, która będzie dla nas autorytetem w danej dziedzinie i wzorem cnoty, którą będziemy w sobie kształtować.

Gdzie mogę szukać informacji kim jest ta Osoba?
1. Na gazetce ściennej na pierwszym piętrze.
2. Na Facebooku i stronie szkoły.
3. Na lekcjach, przerwach czy spotkaniach ogólnych - warto być czujnym:) AUTORYTET LUTEGO
 

ZBIGNIEW HERBERT - urodził się 29 października 1924 we Lwowie, zmarł 28 lipca 1998 w Warszawie.

Poeta i eseista, autor utworów dramatycznych i słuchowisk, pisarz o wielkim dorobku, wyjątkowym autorytecie artystycznym i moralnym, o biografii tragicznie uwikłanej w historię XX wieku.

"W czasie okupacji pracował m.in. jako karmiciel wszy zdrowych w produkującym szczepionki przeciwtyfusowe Instytucie prof. Rudolfa Weigla oraz jako sprzedawca w sklepie z materiałami metalowymi. Po maturze rozpoczął studia polonistyczne na konspiracyjnym Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, ale przerwał je z powodu wyjazdu do Krakowa.

Po wprowadzeniu stanu wojennego wspierał swoją osobą i nazwiskiem działania opozycji – uczestniczył w nielegalnych uroczystościach, publikował w drugim obiegu. Jego twórczość stała się, zwłaszcza dla młodego pokolenia, manifestem wolności i wyrazem oporu, a postać poety symbolem postawy bezkompromisowego sprzeciwu."


ZBIGNIEW HERBERT był wrażliwy na problemy moralne, co wyrażał poprzez swoją twórczość.

Poszukiwał sensu i trwałych wartości w ludzkim życiu.

Jeden z najbardziej znanych wierszy „Przesłanie Pana Cogito” prezentuje nam postawę moralną Pana Cogito jako postawę heroiczną, polegająca na wyborze wartości, mimo braku szans na powodzenie. Wskazuje na wiarę w sens trwałych wartości i wierność wyznawanym wartościom moralnym, na których opiera swój świat.

„(…) bądź odważny gdy rozum zawodzi bądź odważny w ostatecznym rachunku jedynie to się liczy (…) strzeż się oschłości serca kochaj źródło zaranne (…) BĄDŹ WIERNY IDŹ.” („Przesłanie Pana Cogito”)


 

Zajrzyj: http://www.fundacjaherberta.com/

Źródła: http://culture.pl/pl/tworca/zbigniew-herbert#beginning

Biogram pochodzący ze strony www.polska2000.pl oraz sylwetka twórcza poety autorstwa Piotra Matywieckiego.

AUTORYTET STYCZNIA
 

    Dr hab. Stefan TURNAU Urodził się w Krakowie w 1931. Studiował matematykę  na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1950 - 1953 i 1956 - 1959.Jest autorem ponad 250 publikacji. Przedstawiał w nich, między innymi, swoje poglądy na matematykę, jej nauczanie i rolę nauczyciela w tym, co się dzieje na lekcji.

“...jedyna droga ucznia do prawdziwej matematyki - to budowanie jej dla siebie od nowa, poprzez nieustanne uzgadnianie z innymi i poprawianie prowizorycznej konstrukcji. Nauczyciel powinien być mądrym pomocnikiem budowniczego, podsuwać mu materiały i narzędzia. Ale jednocześnie powinien być inspektorem nadzorującym budowę, dbającym o to, by rekonstrukcje dotyczyły raczej będącej w budowie kondygnacji niż fundamentów…” (Wykłady o nauczaniu matematyki, PWN, 1990).

„Stefan Turnau, już jako doktor, miał swój udział w prowadzeniu cyklów wykładów telewizyjnych dla nauczycieli w związku z reformą nauczania matematyki. Były to wykłady przeznaczone dla nauczycieli szkoły średniej (1967 - 1971), szkoły podstawowej (1970 - 1971), nauczania początkowego (2 cykle: 1973 - 1976, 1975 - 1983). Na wyraźne życzenie nauczycieli wykłady zostały opublikowane w postaci książek, pod redakcją B. J. Noweckiego w serii Wykłady telewizyjne dla nauczycieli matematyki.”

„Innym przedsięwzięciem związanym z reformą nauczania matematyki, w którym Stefan Turnau uczestniczył, była realizacja zadania badawczego "Eksperymentalne podręczniki matematyki do szkoły dziesięcioletniej", w ramach problemu międzyresortowego, zleconego Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie przez PAN. Jednym z wyników tych prac jest podręcznik Matematyka 4 (wydany przez WSiP w 1979 roku), powstały pod kierunkiem S. Turnaua. Jest to podręcznik oryginalny, kładący nacisk na rozwijanie pojęć matematycznych i aktywności twórczej ucznia.”

„W roku 1979 Stefan Turnau - jako pierwszy w Polsce - otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk matematycznych w zakresie dydaktyki matematyki (na Uniwersytecie Wrocławskim), a w 1991 roku został profesorem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Od 1995 roku jest profesorem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie (obecnie Uniwersytetu Rzeszowskiego).”

„Z ciągłym poszukiwaniem przez prof. dr hab. S. Turnaua odpowiedzi na pytania: jakiej geometrii uczyć w szkole oraz jak aktywizować uczniów na lekcjach matematyki związana jest jego przygoda z programem komputerowym CABRI. Przyczynił się do upowszechnienia polskiej wersji tego programu. Pasja, z jaką przystąpił do pracy z tym programem, zaowocowała wykorzystywaniem tego programu do rozwiązywania wielu zadań z geometrii, stosowaniem do pracy na zajęciach ze studentami oraz pracami magisterskimi na temat wykorzystania programu CABRI na lekcjach matematyki.”

 

Dlaczego Profesor jest autorytetem miesiąca stycznia?

„Jest Stefan Turnau postacią wyjątkową - jako uczony i jako człowiek posiadający ogromną kulturę osobistą, otwarty na innych, o niezwykłej inteligencji, polocie, a także poczuciu humoru – humanista.”

Cnotę, którą pomoże nam wypracować nasz Autorytet stycznia nazwaliśmy DOKŁADNOŚCIĄ WYKONYWANYCH ZADAŃ, ponieważ to właśnie dokładność pozwoliła Profesorowi zdobyć szacunek, pozycję naukową i społeczną, a także dojść do wyników swojej pracy w dziedzinie matematyki, która jest przekazywana w podręcznikach.

Sprawa jest prosta – wykonując najmniejsze zadania z dokładnością, czyli odpowiedzialnością, przykładając się do nich, będziemy mogli nauczyć się tego, aby w przyszłości (np. w pracy), wykonywać różne zadania o wiele sprawniej.

Wykonując zadania domowe starannie, dokładnie, ZAPAMIĘTAMY odpowiedzi na przyszłość.

Co więcej to jak wykonany zadanie (np. gazetkę ścienną, napiszemy wypracowanie), świadczy o nas samych, jest niejako naszą WIZYTÓWKĄ.


Zerknijcie na źródło, w którym zawarte są dokonania naukowe naszego Autorytetu, są imponujące.

To od Was zależy, czy w przyszłości dokonacie wielkich rzeczy!

A wielkie rzeczy zawsze mają małe początki…:) Zacznij już dziś, od najmniejszego zadania..

 

Źródło:

 http://matematyka.up.krakow.pl/50ZDM/turnau.htm

cytaty za:

http://matematyka.up.krakow.pl/konfer/dydaktyka/dm23/ciosekst.htm


                      AUTORYTET GRUDNIA


Lech Dorobczyński OFM: "jak Bóg już coś daje, to z rozmachem". 

Franciszkanin, muzyk. Posiada w sobie dar uważności na KAŻDĄ osobę. Kiedy rozmawia się z o. Lechem to ma się wrażenie, że jest się jedyną osobą na świecie. Emanuje radością i pokojem. Jest otwarty i kreatywny. 

To On jest autorem koncertu „Wierzę w Boże Miłosierdzie”, ma duży wkład w warsztaty muzyki gospel. Daje świadectwo swojej wiary poprzez portal społecznościowy (https://www.facebook.com/lech.dorobczynski), ma mnóstwo odbiorców- jest to wręcz wspólnota ludzi, którzy czerpią radość i pokój od o. Lecha, który czerpie radość od Pana Boga:) Ewangelizuje uśmiechem:) Dlaczego o. Lech jest autorytetem miesiąca? 

Jest człowiekiem pełnym Bożej mocy i energii do działania. Uśmiecha się od ucha do ucha, namawiając innych do radości, bo "z gębą jak cmentarz świata nie zbawisz."

Zajrzyjcie na FB o. Lecha i czerpcie radość:) 


Poniżej koncert, który wyreżyserował o. Lech, przy współpracy z bardzo zdolnymi osobami, o których możecie przeczytać w wywiadzie  "Jak Bóg już coś daje, to z rozmachem"

Koncert "Wierzę w Boże Miłosierdzie"


Co w życiu sprawia Ci radość?

Czy jesteś optymistą? Czy szukasz pozytywów, czy raczej wyszukujesz niepowodzeń i trudności?

Czy wiesz, że masz wpływ na to, czy będziesz na innych przelewał radość, czy smutek?

Czy wiesz, że prawdziwa radość pochodzi od Ducha Świętego, to Jego proś o RADOŚĆ! :) 
              

                AUTORYTET LISTOPADA


Światowej sławy biolog, odkrywca pierwszej skutecznej szczepionki przeciwko tyfusowi plamistemu, kilkakrotnie nominowany do Nagrody Nobla. Profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, po ekspatriacji ze Lwowa - Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W czasie okupacji sowieckiej i niemieckiej Lwowa z narażeniem własnego życia ocalił tysiące ludzi: profesorów, przedstawicieli inteligencji lwowskiej, młodzieży akademickiej i licealnej, członków ruchu oporu. Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata.

W czasie I wojny światowej został powołany do wojska austriackiego jako parazytolog. Rozpoczął badania nad nękającą wówczas świat epidemiczną chorobą – tyfusem plamistym i roznoszącymi go wszami. W wyniku gruntownych badań wynalazł pierwszą na świecie skuteczną szczepionkę przeciw tej groźnej chorobie.

Światowy rozgłos przyniosła Weiglowi akcja szczepień przeciw durowi plamistemu w katolickich misjach belgijskich w Chinach. Uratowano dzięki nim nie tylko wielu misjonarzy, ale także tysiące Chińczyków. Otrzymał za to najwyższe odznaczenie papieskieorder św. Grzegorza, odznaczenia belgijskie, członkostwo wielu instytucji naukowych, jego kandydaturę wystawiono do nagrody Nobla.

 

Na przełomie czerwca i lipca 1941 roku, po wkroczeniu Niemców do Lwowa i zamordowaniu przez nich na Wzgórzach Wuleckich grupy 25 polskich profesorów i kilkunastu członków ich rodzin, po zamknięciu przez okupantów wszystkich uczelni i szkół, sytuacja, w jakiej znalazło się lwowskie środowisko naukowe, stała się krytyczna. Niemcy żądali od prof. Weigla kontynuacji produkcji szczepionki, dając mu do wyboru: przeniesienie się do Berlina w zamian za poparcie jego kandydatury do nagrody Nobla, podpisanie niemieckiej listy narodowościowej (Reichsliste) i pozostanie we Lwowie na stanowisku samodzielnego kierownika Instytutu, wreszcie - podległość armii niemieckiej. Weigl stanowczo odrzucił możliwość podpisania niemieckiej listy narodowościowej i wybrał trzecie, najskromniejsze rozwiązanie.

 

Podjął się trudnego dzieła - kierownictwa naukowego Instytutu na potrzeby armii niemieckiej, widząc w tym możliwość pomocy dla licznej rzeszy pozbawionych pracy i środków do życia profesorów i asystentów lwowskich uczelni. Wymógł na Niemcach prawo do wyłącznej decyzji w doborze personelu, biorąc za niego pełną odpowiedzialność. Instytut zaczął wzrastać w postępie geometrycznym. Uratował w ten sposób, jak się dziś ocenia, ponad 5 tysięcy przedstawicieli lwowskiego środowiska naukowego i artystycznego, zagrożonej wywozem do Niemiec młodzieży akademickiej i gimnazjalnej, a także funkcjonariuszy polskiego Państwa Podziemnego i harcerzy. Szczepionka nielegalnie trafiała do ludności cywilnej, partyzantów, a także do warszawskiego i lwowskiego getta.

Wiosną 1944 roku, gdy Armia Czerwona zbliżała się do Lwowa, Niemcy ewakuowali Instytut na zachód – do Niemiec i częściowo do Częstochowy. Profesor Weigl nie ewakuował się wraz z nimi, lecz wyjechał do Krościenka. Po wojnie zamieszkał w Krakowie i kontynuował swe badania najpierw na Uniwersytecie Jagiellońskim, później – aż do emerytury w 1951 roku na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zmarł 11 sierpnia 1957 roku w Zakopanem, został pochowany w Krakowie.


Był to człowiek niezwykle ODWAŻNY, gdyż narażał swoje życie po to, by uratować ponad 5 tysięcy ludzi z różnych środowisk, także z gett, partyzantów, harcerzy. Zdawał sobie sprawę, że współpracuje z Niemcami, ale twardo stawiając warunki tej współpracy, może kontynuować badania naukowe i ratować ludzkie życie.

Badania nad szczepionką przeprowadzał także na sobie, o czym dowiecie się na lekcji biologii.


W jakich zachowaniach zauważasz u Rudolfa Weighl'a cnotę odwagi?

Zastanów się co Ty zrobiłbyś na Jego miejscu?

Czym dla Ciebie jest ODWAGA?
AUTORYTET PAŹDZIERNIKA
To człowiek bardzo PRACOWITY. Od początku studiów musiał włożyć wiele wysiłku, aby mieć taki dorobek naukowy.

Gdyby się nie uczył, nie zdobywał wiedzy, nie czytał…, mógłby jedynie marzyć o wyprawach w Himalaje czy naukowych badaniach.

Kim jest Michał Apollo?

Doktorem Nauk o Ziemi w zakresie geografii, czynnym alpinistą, który dokonał dwóch pionierskich wejść w Himalajach -  zdobył szczyt Masala Peak (5650 m n.p.m.), oraz wszedł na Forgotten Peak (5889 m n.p.m.). Za zdobycie Masala Peak był nominowany do prestiżowej nagrody Polskiego Związku Alpinizmu Jedynka.

W 2009r był w składzie kadry narodowej Polskiego Związku Alpinizmu w dyscyplinie wspinaczka wysokogórska.

W plebiscycie Gazety Krakowskiej Ludzie Roku 2013 decyzją kapituły i czytelników zdobył tytuł Człowieka Roku 2013.

Swoją działalność dydaktyczną rozpoczął jeszcze na studiach magisterskich prowadząc prelekcje i warsztaty z zakresu turystyki w szkołach średnich. Jako doktorant prowadził zajęcia dla studentów m.in.: z turystyki, przedsiębiorczości w turystyce, filozofii podróżowania oraz był kierownikiem kilkudniowych obozów dla studentów Turystyki i Rekreacji.  

Dorobek publicystyczny obejmuje kilkadziesiąt publikacji w tym 17 recenzowanych artykułów w czasopismach popularno-naukowych oraz 9 artykułów w czasopismach punktowanych na liście MNiSW, a także redakcje i edycję dwóch książek abstraktów. Uczestniczył z referatami w 9 konferencjach; jednej krajowej i 8 międzynarodowych zagranicznych, podczas których wygłosił 11 referatów.

To przykład na to jak można łączyć pasję z pracą i dorobkiem naukowym. Jak swoje zainteresowania badać pod kątem naukowym, po to, by dowiedzieć się więcej o swojej pasji i jak najwięcej przekazać innym o tym, co się w życiu kocha.

Pomyśl czym Ty się interesujesz?

W co warto włożyć więcej pracy, by inni poznali Twoją pasję?