DLA UCZNIÓW‎ > ‎

Autorytety

To zupełnie nowy pomysł w naszej szkole, polegający na tym, że każdego miesiąca będziemy poznawać Osobę, która będzie dla nas autorytetem w danej dziedzinie i wzorem cnoty, którą będziemy w sobie kształtować.

Gdzie mogę szukać informacji kim jest ta Osoba?
1. Na gazetce ściennej na pierwszym piętrze.
2. Na Facebooku i stronie szkoły.
3. Na lekcjach, przerwach czy spotkaniach ogólnych - warto być czujnym:)               AUTORYTET LISTOPADA


Światowej sławy biolog, odkrywca pierwszej skutecznej szczepionki przeciwko tyfusowi plamistemu, kilkakrotnie nominowany do Nagrody Nobla. Profesor Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, po ekspatriacji ze Lwowa - Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. W czasie okupacji sowieckiej i niemieckiej Lwowa z narażeniem własnego życia ocalił tysiące ludzi: profesorów, przedstawicieli inteligencji lwowskiej, młodzieży akademickiej i licealnej, członków ruchu oporu. Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata.

W czasie I wojny światowej został powołany do wojska austriackiego jako parazytolog. Rozpoczął badania nad nękającą wówczas świat epidemiczną chorobą – tyfusem plamistym i roznoszącymi go wszami. W wyniku gruntownych badań wynalazł pierwszą na świecie skuteczną szczepionkę przeciw tej groźnej chorobie.

Światowy rozgłos przyniosła Weiglowi akcja szczepień przeciw durowi plamistemu w katolickich misjach belgijskich w Chinach. Uratowano dzięki nim nie tylko wielu misjonarzy, ale także tysiące Chińczyków. Otrzymał za to najwyższe odznaczenie papieskieorder św. Grzegorza, odznaczenia belgijskie, członkostwo wielu instytucji naukowych, jego kandydaturę wystawiono do nagrody Nobla.

 

Na przełomie czerwca i lipca 1941 roku, po wkroczeniu Niemców do Lwowa i zamordowaniu przez nich na Wzgórzach Wuleckich grupy 25 polskich profesorów i kilkunastu członków ich rodzin, po zamknięciu przez okupantów wszystkich uczelni i szkół, sytuacja, w jakiej znalazło się lwowskie środowisko naukowe, stała się krytyczna. Niemcy żądali od prof. Weigla kontynuacji produkcji szczepionki, dając mu do wyboru: przeniesienie się do Berlina w zamian za poparcie jego kandydatury do nagrody Nobla, podpisanie niemieckiej listy narodowościowej (Reichsliste) i pozostanie we Lwowie na stanowisku samodzielnego kierownika Instytutu, wreszcie - podległość armii niemieckiej. Weigl stanowczo odrzucił możliwość podpisania niemieckiej listy narodowościowej i wybrał trzecie, najskromniejsze rozwiązanie.

 

Podjął się trudnego dzieła - kierownictwa naukowego Instytutu na potrzeby armii niemieckiej, widząc w tym możliwość pomocy dla licznej rzeszy pozbawionych pracy i środków do życia profesorów i asystentów lwowskich uczelni. Wymógł na Niemcach prawo do wyłącznej decyzji w doborze personelu, biorąc za niego pełną odpowiedzialność. Instytut zaczął wzrastać w postępie geometrycznym. Uratował w ten sposób, jak się dziś ocenia, ponad 5 tysięcy przedstawicieli lwowskiego środowiska naukowego i artystycznego, zagrożonej wywozem do Niemiec młodzieży akademickiej i gimnazjalnej, a także funkcjonariuszy polskiego Państwa Podziemnego i harcerzy. Szczepionka nielegalnie trafiała do ludności cywilnej, partyzantów, a także do warszawskiego i lwowskiego getta.

Wiosną 1944 roku, gdy Armia Czerwona zbliżała się do Lwowa, Niemcy ewakuowali Instytut na zachód – do Niemiec i częściowo do Częstochowy. Profesor Weigl nie ewakuował się wraz z nimi, lecz wyjechał do Krościenka. Po wojnie zamieszkał w Krakowie i kontynuował swe badania najpierw na Uniwersytecie Jagiellońskim, później – aż do emerytury w 1951 roku na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zmarł 11 sierpnia 1957 roku w Zakopanem, został pochowany w Krakowie.


Był to człowiek niezwykle ODWAŻNY, gdyż narażał swoje życie po to, by uratować ponad 5 tysięcy ludzi z różnych środowisk, także z gett, partyzantów, harcerzy. Zdawał sobie sprawę, że współpracuje z Niemcami, ale twardo stawiając warunki tej współpracy, może kontynuować badania naukowe i ratować ludzkie życie.

Badania nad szczepionką przeprowadzał także na sobie, o czym dowiecie się na lekcji biologii.


W jakich zachowaniach zauważasz u Rudolfa Weighl'a cnotę odwagi?

Zastanów się co Ty zrobiłbyś na Jego miejscu?

Czym dla Ciebie jest ODWAGA?
AUTORYTET PAŹDZIERNIKA
To człowiek bardzo PRACOWITY. Od początku studiów musiał włożyć wiele wysiłku, aby mieć taki dorobek naukowy.

Gdyby się nie uczył, nie zdobywał wiedzy, nie czytał…, mógłby jedynie marzyć o wyprawach w Himalaje czy naukowych badaniach.

Kim jest Michał Apollo?

Doktorem Nauk o Ziemi w zakresie geografii, czynnym alpinistą, który dokonał dwóch pionierskich wejść w Himalajach -  zdobył szczyt Masala Peak (5650 m n.p.m.), oraz wszedł na Forgotten Peak (5889 m n.p.m.). Za zdobycie Masala Peak był nominowany do prestiżowej nagrody Polskiego Związku Alpinizmu Jedynka.

W 2009r był w składzie kadry narodowej Polskiego Związku Alpinizmu w dyscyplinie wspinaczka wysokogórska.

W plebiscycie Gazety Krakowskiej Ludzie Roku 2013 decyzją kapituły i czytelników zdobył tytuł Człowieka Roku 2013.

Swoją działalność dydaktyczną rozpoczął jeszcze na studiach magisterskich prowadząc prelekcje i warsztaty z zakresu turystyki w szkołach średnich. Jako doktorant prowadził zajęcia dla studentów m.in.: z turystyki, przedsiębiorczości w turystyce, filozofii podróżowania oraz był kierownikiem kilkudniowych obozów dla studentów Turystyki i Rekreacji.  

Dorobek publicystyczny obejmuje kilkadziesiąt publikacji w tym 17 recenzowanych artykułów w czasopismach popularno-naukowych oraz 9 artykułów w czasopismach punktowanych na liście MNiSW, a także redakcje i edycję dwóch książek abstraktów. Uczestniczył z referatami w 9 konferencjach; jednej krajowej i 8 międzynarodowych zagranicznych, podczas których wygłosił 11 referatów.

To przykład na to jak można łączyć pasję z pracą i dorobkiem naukowym. Jak swoje zainteresowania badać pod kątem naukowym, po to, by dowiedzieć się więcej o swojej pasji i jak najwięcej przekazać innym o tym, co się w życiu kocha.

Pomyśl czym Ty się interesujesz?

W co warto włożyć więcej pracy, by inni poznali Twoją pasję?