22 czerwca - 31 sierpnia - WAKACJE
Wakacje na strzelnicy