Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego. /czytaj więcej/

Rodzic jako doradca swojego dziecka przy wyborze szkoły ponadgimnazjalnej. -> do pobrania

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną. Broszura dla rodziców gimnazjum. 
->

 Jak pomóc rozwijać skrzydła? Broszura dla uczniów i rodziców gimnazjum. -> do pobrania

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO -> do pobrania