Kalendarium roku szkolnego 2016/2017

1 września 2016 r. – rozpoczęcie roku szkolnego

8 - 10 września 2016 r.  – wyjazd integracyjny uczniów klas pierwszych

23 - 31 grudnia 2016 r. – przerwa Bożonarodzeniowa

30 stycznia – 12 lutego 2017 r. – ferie zimowe

27 luty 2017 r.  – Dzień Patrona Szkoły

3 – 5 kwietnia 2017 r.  – rekolekcje wielkopostne

13 – 18 kwietnia 2017 r. – przerwa Wielkanocna

19 – 21 kwietnia 2017 r. – egzamin gimnazjalny

23 czerwca 2017 r. – zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

24 lipca – 31 sierpnia 2017 r. – ferie letnie

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

31 października 2016 r. (poniedziałek)

22 grudnia 2016 r. (czwartek)

19 – 21 kwietnia 2017 r. (środa, czwartek, piątek) – egzamin gimnazjalny

2 maja 2017 r. (wtorek)

16 czerwca 2017 r. (piątek po Bożym Ciele)

(podstawa prawna: §5 ust 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 5 października 2010 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 186, poz. 1245)

 

terminarz zebrań z rodzicami

Lp.

Data

Temat

1.

7.09.2016

Organizacja nowego roku szkolnego

2.

19.10.2016

Dzień otwarty – konsultacje

3.

16.11.2016

Omówienie postępów w nauce

4.

14.12.2016

Dzień otwarty – konsultacje

5.

25.01.2017

Wyniki klasyfikacji śródrocznej

6.

29.03.2017

Dzień otwarty – konsultacje

7.

17.05.2017

Omówienie postępów w nauce

9.

12.06.2017 (pn)

Propozycje ocen końcowych

 Ponadto w ciągu roku możliwe są także inne zebrania.