"Co potrafi młody chemik?"

Przemysław Pajek, Dawid Kapusta, Karol Piwowarczyk

Opiekun projektu: p.Monika Szymańska


        Naszym zadaniem w ramach projektu było przygotowanie pokazu ciekawych doświadczeń i zainteresowanie społeczności szkolnej nauką tego przedmiotu. Zadanie rozpoczęliśmy od wyszukania bezpiecznych i efektownych eksperymentów, które przedstawiliśmy opiekunowi projektu, pani Monice Szymańskiej. Po wybraniu tych najciekawszych i możliwych do przeprowadzenia w naszej szkolnej pracowni chemicznej, przystąpiliśmy do przygotowania instrukcji, ze szczególnym zwróceniem uwagi na przepisy BHP. Każdy z nas musiał się zmierzyć
z opracowaniem trzech doświadczeń, zarówno manualnie jak i teoretycznie umieszczając instrukcję i wyjaśnienie procesów na prezentacji multimedialnej. Kolejnym krokiem było wykonanie eksperymentów w szkolnej pracowni chemicznej i przygotowanie się do publicznego wystąpienia. Poniżej prezentujemy fotorelację z prezentacji.