"Hiszpania - kraj kontrastów"

Rozalia Przybycień, Zuzanna Wirzbicka, Elżbieta Płaskonka, Olga Kiełkowicz, Julia Zawadzińska, Paulina Kutnik 

Opiekun projektu: p. Iwona Sowa

Celem uczennic było spojrzenie na Hiszpanię w sposób inny niż ten najbardziej oczywisty, przyjrzenie się kulturze Półwyspu Iberyjskiego z bliska oraz zbadanie tezy wspomnianej w temacie. Podczas prezentacji projektu uczennice powracały do pytania o kontrasty rządzące kulturą hiszpańską oraz starały się je zdefiniować na podstawie opracowanych materiałów. 

W pierwszej części projektu zaprezentowany został teledysk do piosenki Alvaro Soler „Volar” nagrany przez uczennice. Przewodnim motywem teledysku były hasła w języku hiszpańskim wypisane na kartkach papieru, z których najważniejsze zostały umieszczone na tablicy oraz zaprezentowane wraz z tłumaczeniem przed prezentacją piosenki. 


Następnie uczennice zaprezentowały najważniejsze aspekty geografii oraz kultury hiszpańskiej poprzez prezentację multimedialną. 

W kolejnej części projektu odtworzony został wywiad przeprowadzony przez uczennice z mieszkanką Hiszpanii
w Instytucie Cervantesa. Była to okazja do spróbowania swoich sił w rozmowie z osobą pochodzenia hiszpańskiego, przełamania bariery językowej i przekonania się, jak istotna jest znajomość języka obcego w życiu codziennym. Wnioski z wywiadu potwierdziły tezę zawartą w temacie projektu: Hiszpania jest krajem pełnym kontrastów,
a Hiszpanie to ludzie którzy doskonale funkcjonują w tego rodzaju kulturze. 


Sposobem na sprawdzenie uwagi słuchaczy był quiz wiedzy o Hiszpanii, który zamykał prezentację i stanowił podsumowanie najważniejszych informacji. 

Zwieńczeniem projektu był poczęstunek w stylu hiszpańskim przygotowany przez uczennice. 

Cel projektu został osiągnięty- udało się odnaleźć kontrasty rządzące Hiszpanią oraz wskazać je podczas kolejnych kroków prezentacji projektu. Ponadto, uczennice z wielką przyjemnością przybliżyły słuchaczom atmosferę słonecznego Półwyspu Iberyjskiego.