"Kampania zdrowotna po hiszpańsku"

Joanna Pawlik, Mikołaj Okoń, Jakub Starzewski, Maria Janczura

Opiekun projektu: p. Iwona Sowa

Wszyscy jesteśmy zgodni co do popularnego stwierdzenia: "Zdrowie to podstawa". Grupa realizująca projekt edukacyjny z języka hiszpańskiego postanowiła pójść tym tropem i odpowiedzieć na pytanie "Co zrobić, aby żyć zdrowo?". Niemniej jednak, nie tylko odnalezienie odpowiedzi na pytanie było celem postawionym sobie przez uczniów, ale odnalezienie jej w języku hiszpańskim ze wskazaniem na realia życia w Hiszpanii.
Po wprowadzeniu dotyczącym zdrowego stylu życia uczniowie zaprezentowali w formie krótkiego filmiku zaprojektowane własnoręcznie logo kampanii, widniejące także na ich koszulkach, oraz hasło kampanii w brzmieniu: "Mente sana en cuerpo sano", co na język polski tłumaczone jest jako: "W zdrowym ciele zdrowy duch".


Następnie uczniowie odnieśli się do plakatów widniejących na korytarzach szkolnych, przedstawiających owoce, warzywa oraz sporty wraz z hiszpańskim znaczeniem. Przypomnieli słownictwo w formie prezentacji multimedialnej, po czym przeszli do nakręconej przez siebie reklamy ukazującej skutki niezdrowego trybu życia. Poprzedziła ją kolejna prezentacja multimedialna- tym razem zawierająca wyrażenia pojawiające się w materiale filmowym.


Kolejnym elementem prezentacji był wywiad na temat stylu życia Hiszpanów przeprowadzony z rodowitą Hiszpanką. Pani Mila chętnie podzieliła się swoją wiedzą na temat życia na Półwyspie Iberyjskim, diety Hiszpanów oraz ich podejścia do kwestii związanych ze zdrowiem. Wywiad okazał się bardzo wartościowym źródłem wiedzy, a dla naszych uczniów był okazją do niecodziennego spotkania i rozmowy w języku hiszpańskim.


Ostatnim, nieco humorystycznym punktem projektu było zaprezentowanie wywiadów w języku hiszpańskim z uczniami oraz nauczycielami naszej szkoły. Nie wszyscy odpowiadający znali język hiszpański, co jednak nie przeszkodziło im
w pięknym wypowiedzeniu się w języku Cervantesa po krótkim przeszkoleniu przez naszych uczniów.


Cel projektu został osiągnięty: uczniowie przeprowadzili kampanię zdrowotną w języku hiszpańskim w szkole oraz zbadali temat zdrowego stylu życia w Hiszpanii. Poszukiwanie odpowiedzi na postawione pytania przyniosło wiele radości i nowych doświadczeń!