"Różne oblicza miłości w literaturze i sztuce"

Julia Pawlik, Aleksandra Lewan, Adrianna Krzystek, Barbara Słodkowicz, Emilia Bryk, Anna Strojek, Wiktoria Marek

Opiekun projektu: p. Magdalena Żyła

Tegoroczny projekt z języka polskiego zrodził się z namysłu nad tym, że miłość ma niejedno oblicze… Podczas gdy masowa kultura narzuca nam tylko jeden model miłości – ten oblubieńczy, nierzadko w bardzo uproszczonej formie – to przecież w naszym życiu napotykamy miłość o łagodnym obliczu matki, o miłosiernym spojrzeniu świętego, wymagającą rozwoju miłość przyjaciela…

Nasze rozważania wyznaczyły cztery terminy rodem ze starożytnej Grecji – eros, agape, filia i storge. Eros to właśnie miłość oblubieńcza, wyłączna, która pragnie być jak najbliżej ukochanej osoby, która wreszcie jest miłością erotyczną, dążącą do spełnienia. Agape jest jej przeciwieństwem – pragnie nie tyle posiadać kogoś, co dawać siebie – jej kierunek jest odwrotny, wektory zwrócone są dokładnie w przeciwnym kierunku co w miłości eros. Miłość agape, która jest bezinteresownym dawaniem siebie, nie oczekuje zapłaty. Jest to miłość nadprzyrodzona, którą sam Pan Bóg rozlewa w sercach tych, którzy mają z Nim bliski kontakt. To najtrudniejsza do realizacji forma miłości. Filia to znana wielu osobom szlachetna więź łącząca przyjaciół, która powstaje między podobnymi duszami. Storge wreszcie to znana wszystkim odmiana miłości oparta na trosce i przywiązaniu; właśnie ona łączy członków rodziny.

Wszystkie te miłości znajdują swoje mniej lub bardziej pogłębione portrety w literaturze i sztuce, jeśli tylko chcemy ich uważnie szukać i nie ograniczamy miłości tylko do zakochania (miłości eros w jej początkowej fazie). W projekcie wzięły udział: Aleksandra Lewan, Julia Pawlik, Wiktoria Marek, Barbara Słodkowicz, Adrianna Krzystek, Emilia Bryk i Anna Strojek. Opiekunem była p. Magdalena Żyła. Korzystałyśmy z książki C.S. Lewisa pt. „Cztery miłości”, encykliki Benedykta XVI „Deus caritas est”, antologii poezji polskiej oraz filmów „Piękny umysł” (reż. R. Howard) i „Forrest Gump” (reż. R. Zemeckis). Film pocięła i zmontowała Emilia Bryk.