Katolickie Gimnazjum Ruchu Światło-Życie
im. ks. Franciszka Blachnickiego w Krakowie
ul. Strzelców 5a, 31-422 Kraków
tel. (0) 12 418 09 54

Sekretariat czynny
:

od poniedziałku do piątku
w godz. 7.45 -15.45


NUMERY KONT RADY RODZICÓW

Bank Pocztowy 

Wpłaty na rzecz szkoły: 
41 1320 0019 1651 1831 2000 0001

Wpłaty na wycieczki szkolne: 
14 1320 0019 1651 1831 2000 0002