Różaniec Rodziców za Dzieci

Różaniec rodziców za dzieci to ogólnopolska inicjatywa, która powstała w 2001 roku z troski rodziców o dzieci. Początkowo obejmowała naszą Ojczyznę , teraz jest to juz akcja ogólnoświatowa. Chodzi o to by rodzice modlili się za swoje dzieci odmawiając codziennie jedną tejemnicę różańca.

Więcej informacji na stronie: www.rozaniecrodzicow.pl

Aby włączyć się w Różaniec wystarczy napisać na adres: gojarczyk@gmail.com

Proszę o podanie swojego nr tel. gdyż kontakt smsowy jest szybszy i pewniejszy niż e-mailowy.


A teraz "czym to się je" czyli o co w tym wszystkim chodzi...


Co należy do uczestnika róży?

1. Zadeklarować się, że będzie się odmawiało jedną, wyznaczoną dziesiątkę różańca dziennie (Ojcze nasz, Zdrowaś... x10, Chwała ....) w intencji  dla własnych dzieci i dzieci każdej z tych osób, które uczestniczą w róży.  Miejsce modlitwy każdy wybiera sam: w domu, w kaplicy, w kościele, w samochodzie, w autobusie, w parku, ....
Praktyka pokazuje, że najlepszą porą modlitwy jest ranek.

2. Po upływie miesiąca następuje zmiana tajemnic różańcowych tj. przesuwamy się o 1 do przodu; np. jeśli odmawiałem 1 radosną, to za miesiąc 2 radosną, a w kolejnym 3 -cią itd., zgodnie z następstwem Różańca św. Osoba która odmawia 1. tajemnicę radosną odmawia również początkowe modlitwy różańca tj. Wierzę w Boga..., Ojcze nasz ... ; 3 x Zdrowaś ...( o wiarę, nadzieję i miłość) i Chwała Ojcu ... .


Kolejność tajemnic różańcowych:

Część pierwsza — tajemnice radosne

Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
Nawiedzenie świętej Elżbiety
Narodzenie Jezusa
Ofiarowanie Jezusa w świątyni
Odnalezienie Jezusa w świątyni

Część druga — tajemnice światła

Chrzest Jezusa w Jordanie
Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej
Głoszenie królestwa i wzywanie do nawrócenia
Przemienienie Pańskie na górze Tabor
Ustanowienie Eucharystii

Część trzecia — tajemnice bolesne

Modlitwa Jezusa w Ogrójcu
Biczowanie Jezusa
Cierniem ukoronowanie Jezusa
Dźwiganie krzyża na Kalwarię
Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa

Część czwarta — tajemnice chwalebne

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
Wniebowstąpienie Chrystusa
Zesłanie Ducha Świętego
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi
 

3. Zakładamy, że udział w róży jest dożywotni. Nie ma znaczenia to, czy dzieci chodzą jeszcze do szkoły.

Jeżeli jednak zostanie podjęta decyzja o rezygnacji prosimy o informację o tym, by można było uzupełnić skład róży, tak by codziennie były rozważane wszystkie tajemnice różańca


Intencje:

- Prosimy o to aby Bóg w imię ofiary Chrystusa usunął skutki grzechów nas jako rodziców i aby nasze grzechy, przeszłe, ale również obecne nie wpływały negatywnie na nasze dzieci, aby dzieci nasze nie były narażone na skutki naszych grzechów.
- Prosimy o błogosławieństwo dla naszych dzieci, aby w pełni zaczerpnęły ze skarbca Bożej Miłości.
- Prosimy o rozszerzanie się tego dzieła modlitwy rodziców w intencjach dzieci, aby jak największa rzesza dzieci otrzymywała od swych rodziców modlitwę i błogosławieństwo!
- O uzdrowienie przyczyn grzechów, których skutki spotykają nasze dzieci, u rodziców i w środowisku.