terminarz zebrań z rodzicami

Rozpoczęcie o godz. 17.00

Lp.

Data

Temat

1.

6.09.2017 r.

Organizacja nowego roku szkolnego

2.

25.10.2017 r.

Dzień otwarty – konsultacje

3.

22.11.2017 r.

Omówienie postępów w nauce

4.

17.01.2018 r.

Dzień otwarty – konsultacje

5.

7.02.2018 r.

Wyniki klasyfikacji śródrocznej

6.

11.04.2018 r.

Dzień otwarty – konsultacje

7.

23.05.2018 r.

Omówienie postępów w nauce

9.

11.06.2018 r. (pn)

Propozycje ocen końcowych


Dni skupienia dla Rodziców:

adwentowy – niedziela 10 grudnia 2017 r.

wielkopostny – niedziela 4 marca 2018 r.