terminarz zebrań z rodzicami

Rozpoczęcie o godz. 17.00

Lp.

Data

Temat

1.

7.09.2016

Organizacja nowego roku szkolnego

2.

19.10.2016

Dzień otwarty – konsultacje

3.

16.11.2016

Omówienie postępów w nauce

4.

14.12.2016

Dzień otwarty – konsultacje

5.

25.01.2017

Wyniki klasyfikacji śródrocznej

6.

29.03.2017

Dzień otwarty – konsultacje

7.

17.05.2017

Omówienie postępów w nauce

9.

12.06.2017 (pn)

Propozycje ocen końcowych