Zapewniamy

 1. Wychowanie w duchu wartości ewangelicznych z uwzględnieniem myśli i nauki ks. Franciszka Blachnickiego, założyciela Ruchu Światło-Życie wyrażonej w słowach: AGAPE – Nowy Człowiek, Nowa Kultura, Nowa Wspólnota.
 2. Wysoki poziom nauczania i bezpieczeństwa.
 3. Promowanie wartości rodziny oraz wparcie jej funkcji wychowawczo-opiekuńczej (oferta spotkań dla rodziców i całej rodziny).
  Pomoc w rozwiązywaniu problemów wieku dorastania.
 4. Opieka duszpasterska (szkolni duszpasterze: możliwość indywidualnej rozmowy duchowej i spowiedzi).
 5. Zajęcia na jedną zmianę.

Szkoła oferuje:

 1. podstawowy język obcy: angielski
 2. wybór drugiego języka obcego:
  • niemiecki
  • hiszpański
 3. dodatkowe godziny przedmiotów obowiązkowych m.in. języka angielskiego, polskiego, matematyki, informatyki
 4. zajęcia dodatkowe:
 5. godziny konsultacji z nauczycielami dla uczniów
 6. możliwość realizacji formacji Ruchu Światło-Życie
 7. możliwość spożycia obiadu na stołówce szkolnej
 8. wyjazdy:
  • naukowe i kulturalne
  • turystyczno – krajoznawcze krajowe i zagraniczne
  • wypoczynek i rekolekcje oazowe w czasie ferii zimowych i wakacji letnich
  • udział w pielgrzymkach

Mamy do dyspozycji:

 1.  dom rekolekcyjny Ruchu Światło-Życie „Maksymilianum” w Bystrej Podhalańskiej
 2.  „Namiot spotkania” (sala modlitwy)
 3.  dobrze wyposażone sale przedmiotowe
 4.  pracownię komputerową ze stałym łączem internetowym
 5.  salę gimnastyczną
 6.  salę do tenisa stołowego
 7.  boisko wielofunkcyjne
 8.  opiekę pielęgniarki szkolnej

W szkole obowiązuje jednolity strój codzienny oraz galowy.