KOŁO BIOLOGICZNO - CHEMICZNE


Szkolne koło biologiczno – chemiczne skupia uczniów szczególnie zainteresowanych naukami biologicznymi i chemicznymi. Spotkania mają na celu poszerzać wiedzę uczniów, dawać możliwość samorealizacji, łączyć teorię z praktyką oraz pozwalać na odkrywanie tajników nauk biologiczno – chemicznych poprzez doświadczenia i obserwacje.Podstawowe założenia tych zajęć to:

• poprawne posługiwanie się językiem chemii i biologii
• wdrażanie do bezpiecznej pracy laboratoryjnej
• rozwijanie umiejętności samodzielnego planowania i przeprowadzania doświadczeń
• rozwijanie umiejętności obserwacji i wyciągania wniosków z doświadczeń
• doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł wiedzy
• doskonalenie techniki mikroskopowania