„Świat jest teatrem, aktorami ludzie,
Którzy kolejno wchodzą i znikają.”
William Szekspir

Dzięki sztuce teatralnej życie człowieka może stawać się bogatsze w przeżycia i doznania. Wychowawcza rola teatru polega na uwrażliwianiu na piękno, sprawianiu, iż świat staje się coraz ciekawszy.

Szkolne zajęcia teatralne skupiają się na konkretnej pracy nad wartościowymi sztukami. Uczniowie poprzez granie w spektaklach uczą się warsztatu aktorskiego, kształtują wyobraźnię sceniczną, poprawiają emisję głosu i dykcję.

Pracę nad spektaklami cechuje energiczność. W ciągu zaledwie jednego semestru koło przygotowało aż dwie piękne sztuki, prezentowane publicznie przed społecznością szkolną oraz w Miejskim Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Krakowie.

W grudniu odbyła się szkolna premiera spektaklu pt. „Plotka”, zaś styczniu odegrano inspirujące „Jasełka na dworcu”. Kunszt aktorski można szlifować pod przewodnictwem Joanny Rączkowskiej, autorem scenariuszy jest niezwykle utalentowany aktor i reżyser Marcin Kobierski. 

Uczestnicząc w zajęciach koła teatralnego, młodzież uczy się:
pracy nad rolą; 
gry zespołowej w oparciu o ćwiczenia zbiorowe;
tworzenia spektaklu od podstaw aż do  premiery;
improwizacji, wyobraźni scenicznej;
poprawnej dykcji i emisji głosu;
wrażliwości na słowa;
rozwoju uczuć;
występów publicznych;
uczestnictwa w szeroko rozumianym życiu kulturalnym.