1% podatku na rzecz Gimnazjum Oazowego

 Katolickie Gimnazjum Ruchu Światło-Życie im. ks. Franciszka Blachnickiego kontynuuje udział w programie „Twoja Szkoła”, który realizuje Fundacja Rosa.

 Na czym polega program Twoja Szkoła?

Ideą programu Twoja Szkoła jest podnoszenie jakości nauczania dzieci i młodzieży. Zebrane fundusze przeznaczamy na zakup sprzętu komputerowego, książek, tablic multimedialnych i innych pomocy dydaktycznych. Wspieramy szkolenia podnoszące kwalifikacje nauczycieli, pomagamy finansować nowe rozwiązania dydaktyczne czy dodatkowe zajęcia dla najzdolniejszych uczniów. O tym, co jest w szkole najbardziej potrzebne, decyduje dyrektor placówki mając na uwadze cele programu i jego charakter.

Jak to działa?

Każda placówka oświatowa biorąca udział w programie posiada indywidualny identyfikator. Wpisując go w zeznaniu podatkowym, możesz przeznaczyć 1% podatku dochodowego właśnie na tę konkretną placówkę. Posiadając odpowiedni numer, wypełnij formularz PIT według następującego wzoru:


1% podatku mogą przekazać również osoby prowadzące działalność gospodarczą, bez względu na to, czy płacą podatek liniowy czy progresywny.

Identyfikator Gimnazjum Oazowego:

96871