26 marca - koło fizyczne na Politechnice Krakowskiej

Ostatnie zajęcia koła fizycznego odbyły się na Politechnice Krakowskiej, na Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki. Celem naszego wyjścia było przeprowadzenie laboratoriów z optyki.

Pierwsze doświadczenie polegało na:
- obserwacji fragmentu widma ciągłego uzyskiwanego po przepuszczeniu przez siatkę dyfrakcyjną światła białego;
- obserwacji widma,gdy fala płaska padająca na siatkę dyfrakcyjną zostaje rozłożona na fale składowe.

Drugie doświadczenie polegało na obserwacji dyfrakcji i interferencji lasera na:
- szczelinie;
- siatce dyfrakcyjnej;
- polaryzatorze.

Trzecie doświadczenie dotyczyło polaryzacji światła.
Ostatnie doświadczenie pozwoliło nam zaobserwować widma poszczególnych gazów:
- widmo wodoru;
- widmo helu;
- widmo neonu.