4 września – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 


Dziś zebraliśmy się o 9:00 na mszy świętej, by rozpocząć nowy rok szkolny i otrzymać błogosławieństwo na drogę wzrostu i nabywania wiedzy. Kazanie wygłosił ks. dr Andrzej Kielian – Dyrektor Wydziału Katechetycznego. Wskazywał na to, że społeczność szkolna ma jedno główne zadanie – nabywanie umiejętności myślenia. Korzystanie z procesów myślowych prowadzi do rozwoju. Ważne, abyśmy potrafili zostawić „zagłuszacze” (Internet, słuchawki…) i nauczyli się patrzeć na świat tak, aby korzystać z niego i „czynić sobie ziemię poddaną”. Po mszy udaliśmy się do szkoły, aby uczniowie przywitali się z nauczycielami, aby spotkać się w swoich klasach i poczuć nową motywację do nauki :)

WSTECZ