13 czerwca - wycieczka klas drugich do Katedry Wawelskiej i Muzeum Katedralnego na Wawelu
13 czerwca odbyła się wycieczka klas drugich do Królewskiej Katedry na Wawelu, o której Stanisław Wyspiański napisał: Oto tu wszystko jest Polską, kamień każdy i okruch każdy, a człowiek, który tu wstąpi, staje się Polski częścią. Takie właśnie wrażenia towarzyszyły nam, gdy znaleźliśmy się we wnętrzu tego wspaniałego kościoła. Zwiedzaliśmy kolejno nagrobki polskich królów, Ołtarz Ojczyzny, gdzie spoczywają relikwie patrona Polski – św. Stanisława ze Szczepanowa oraz słynący z cudów Czarny Krucyfiks, przy którym modliła się św. Jadwiga Królowa. Szczególne wrażenie zrobiły na nas krypty królewskie oraz Kaplica Zygmuntowska nazywana „perłą renesansu na północ od Alp”. Wielkiej frajdy dostarczyło nam wyjście na Wieżę Zygmuntowską i podziwianie z bliska najsłynniejszego w Polsce Dzwonu „Zygmunt”, jak również wspaniałej panoramy Krakowa.

 

Z uwagą wysłuchaliśmy wielu ciekawych historii dotyczących królów, świętych, wieszczów i bohaterów narodowych związanych z Katedrą.

Trudno opisać słowami atmosferę tego miejsca Chyba najlepiej wyraził ją św. Jan Paweł II: (…) Wejść do tej Katedry nie można bez wzruszenia. Więcej powiem: nie można do niej wejść bez drżenia wewnętrznego, bez lęku bo zawiera się w niej — jak w mało której Katedrze świata — ogromna wielkość, którą przemawia do nas cała nasza historia, cała nasza przeszłość.

Dopełnieniem naszej wycieczki była wizyta w Muzeum Katedralnym, gdzie przede wszystkim zachwycaliśmy się liczącą sobie ponad tysiąc lat włócznią św. Maurycego podarowaną Bolesławowi Chrobremu podczas zjazdu w Gnieźnie przez cesarza Ottona III.

 

Czas upłynął nam bardzo szybko i wiemy na pewno, że jeszcze nie raz odwiedzimy Wzgórze Wawelskie!