14 marca - wielkopostny dzień skupienia dla pracowników szkoły

Tematem kolejnego w tym roku szkolnym spotkania formacyjnego dla nauczycieli i diakonii posługującej była modlitwa słowem Bożym – Lectio divina. W czasie konferencji ks. Dyrektor przybliżył nam czym jest ta forma modlitwy oraz jej etapy: 1) lectio (wolne i uważne czytanie), 2) meditatio (rozważanie – co Bóg mówi do mnie), 3) oratio (modlitewna odpowiedź na usłyszane i rozważone słowo), 4) contemplatio (trwanie w Bożej obecności), 5) actio (wprowadzenie w życie przemodlonego słowa, działanie). 

Następnie s. Urszula dokonała wprowadzenia do osobistej modlitwy fragmentem Ewangelii wg św. Łukasza, w którym Jezus mówi swoim uczniom przypowieść o modlitwie faryzeusza i celnika w świątyni. Po indywidualnej modlitwie dzieliliśmy się owocami rozważania tej perykopy biblijnej. Msza św., a po niej spotkanie przy stole zakończyło nasz wielkopostny dzień skupienia.