14 czerwca - wyjście do Instytutu Filologii Germańskiej

        W piątek, 14 czerwca , tuż po Mszy świętej, pojechaliśmy z panią Celiną Sopatą – nauczycielką języka niemieckiego na dni otwarte Instytutu Filologii Germańskiej UJ.

        Uroczystość rozpoczęła się w Auditorium Maximum wręczeniem nagród
dla szkół z klasami DSD, a następnie słowa swe skierowali do nas Prodziekan
ds. dydaktyki dr hab. Władysław Witalisz i Zastępca Dyrektora IFG dr hab. Magdalena Sitarz.

        W końcu nastąpił „gwóźdź programu”, czyli wykład pana Konsula Niemiec –
dr Wernera Köhlera pt; „Nauka języka niemieckiego – dobra inwestycja?”
Trwał on ok. 40 minut, w ciągu którego kilkakrotnie można było usłyszeć słowa wielkiego, niemieckiego poety Johanna Wolfganga von Goethego:
Wie viele Sprachen du sprichst, sooft mal bist du Mensch” 
( Iloma językami władasz, tylekroć jesteś człowiekiem)


        Po wykładzie przeszliśmy do następnego budynku – Collegium Paderevianum UJ, gdzie odbywały się warsztaty dotyczące m.in. historii języka niemieckiego, językoznawstwa i literatury.
        
Po warsztatach udaliśmy się z powrotem do szkoły.
W drodze powrotnej wstąpiliśmy na pyszne lody. 
        
        Wycieczka była niezwykle interesująca i pouczająca, może dzięki niej, a także dzięki pani Celinie, ktoś z naszego grona uczniowskiego zostanie w przyszłości germanistą:)!

Agnieszka Choczewska, kl. 1b