14 października - Dzień Edukacji Narodowej

Nasza społeczność szkolna pielgrzymowała w tym dniu do Sanktuarium Jana Pawła II w Łagiewnikach. Uczestniczyliśmy tam we Mszy świętej sprawowanej przy ołtarzu relikwii Świętego. Ksiądz Dyrektor ofiarował Eucharystię w intencji Grona Pedagogicznego, Diakoni posługującej oraz Uczniów i Rodziców naszego Gimnazjum. W kazaniu ukazał nam wzór Jezusa Nauczyciela oraz św. Jana Pawła II – wychowawcy młodzieży, który w jednym ze swoich przemówień zwrócił się tymi słowami do nauczycieli i wychowawców:

„Podjęliście się wielkiego zadania przekazywania wiedzy i wychowania powierzonych wam dzieci i młodzieży. Stoicie przed trudnym i poważnym wezwaniem. Młodzi was potrzebują. Oni poszukują wzorców, które byłyby dla nich punktem odniesienia. Oczekują odpowiedzi na wiele zasadniczych pytań, jakie nurtują ich umysły i serca, a nade wszystko domagają się od was przykładu życia. Trzeba, abyście byli dla nich przyjaciółmi, wiernymi towarzyszami i  sprzymierzeńcami w młodzieńczej walce. Pomagajcie im budować fundamenty pod ich przyszłe życie”.

Po zakończeniu Mszy św. ks. Michał Leśniak, przedstawiciel organu prowadzącego – Diakonii Ruchu Światło-Życie, oprowadził nas po Sanktuarium. Spotkanie zakończyły życzenia złożone Dyrekcji i Gronu przez Panią Przewodniczącą Rady Rodziców.