Nowe pracownie językowe

Podczas ferii zimowych w naszej szkole powstały dwie nowoczesne pracownie językowe. Klasy zostały wzbogacone
o system audiowizualny – wysokiej jakości słuchawki i mikrofony, które wspomagają koncentrację uczniów, uatrakcyjniają naukę języków obcych, zwiększają umiejętności językowe, szczególnie fonetykę. Pracownia umożliwia głośny trening wymowy, przełamuje opór do wypowiadania się ucznia, umożliwia indywidualny kontakt lektora języka obcego z uczniem, dzięki stanowiskom ułożonym w podkowę (utrzymanie kontaktu wzrokowego z rozmówcą). Dodatkowo nauczyciel przy swoim stanowisku ma wbudowany dotykowy monitor, dzięki któremu może sterować rozmowami.

Nowe pracownie językowe to inwestycja w umiejętności językowe naszych uczniów. Młodzież jest zachwycona możliwością nauki w pracowni, co utwierdza nas w przekonaniu, że wzbogaciliśmy naszych uczniów o nową motywację do nauki języków.