15 lutego - wycieczka do Urzędu Miasta Krakowa w ramach projektu „Uczeń – Obywatel”

W ramach realizowanego na wiedzy o społeczeństwie projektu „Uczeń – Obywatel”, którego celem jest poznanie struktury i funkcjonowania samorządu terytorialnego, klasa 3a oraz wybrani uczniowie pozostałych klas uczestniczyli
w wycieczce do Urzędu Miasta Krakowa, przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4.

W pierwszej kolejności zwiedzaliśmy Pałac Wielopolskich – siedzibę władz miasta Krakowa od II poł. XIX w. Naszym przewodnikiem był Pan Adam Migdał – radny Dzielnicy IX, który przedstawił nam niezwykłą historię tego miejsca,
a także oprowadził po budynku. Widzieliśmy pomieszczenia, które na co dzień zajmowane są przez radnych: salę im. Stanisława Wyspiańskiego, gdzie obywają się sesje RMK czy salę portretową, gdzie pracują komisje. Zobaczyliśmy korytarz reprezentacyjny z galerią porterów Prezydentów Miasta Krakowa, gdzie znajduje się również gabinet obecnie urzędującego Prezydenta - Pana Jacka Majchrowskiego.

Mogliśmy także przez chwilę poczuć się jak prawdziwi radni, zasiadając w ławach na sali obrad! Jednocześnie podziwialiśmy jej przepiękny wystrój - na przykład ozdobny fryz, na którym umieszczono łacińskie nazwy cnót obywatelskich: m.in. amor patriae - miłość Ojczyzny, magnanimitas - wielkoduszność, virtus - odwaga.

Spotkaliśmy się także z Przewodniczącym Rady Miasta Krakowa, Panem Bogusławem Kośmiderem, który zaprosił nas do swojego gabinetu i opowiedział o swojej pracy. Niektórzy z nas, przygotowując się do roli przewodniczącego w przyszłości, zasiedli w solidnym dębowym fotelu, zwieńczonym herbem miasta - najprawdopodobniej najstarszym meblu, jaki do naszych czasów zachował się w magistracie. Wcześniej zasiadali na nim wszyscy kolejni prezydenci,
np. Józef Dietl, czy Juliusz Leo.

Następnie, z galerii dla publiczności, tzw. „jaskółki”, obserwowaliśmy przebieg sesji Rady Miasta Krakowa. Było to dla nas szczególnie atrakcyjne, ponieważ mogliśmy zaobserwować autentyczne zachowania radnych oraz wysłuchać interpelacji - pytań radnych adresowanych do Prezydenta Miasta Krakowa. Pan Bogusław Kośmider wymyślił bardzo ciekawy sposób na dyscyplinowanie radnych, którzy przeszkadzają w sesjach Rady, hałasują w czasie obrad, czy też spóźniają się na głosowania. Jest nim kryształowa świnka – skarbonka, do której niesubordynowani radni wrzucają honorowe kary pieniężne. Zebrane środki przeznaczane są później na cele charytatywne.

Bardzo podobała nam się wizyta w UMK! Dzięki niej mogliśmy zobaczyć, jak w praktyce realizowana jest idea samorządności.