Podziękowanie i życzenia z Watykanu dla naszej szkoły