19 grudnia - spotkania przedświąteczne

Ostatni szkolny dzień przed świętami jest zawsze wyjątkowy i pełen wrażeń. Mimo, iż część lekcji odbywała się zgodnie z planem, nikomu to nie przeszkadzało. Każda klasa przygotowała przy współpracy z rodzicami swoje spotkanie opłatkowe. Nie zabrakło podczas nich słów Ewangelii o narodzeniu Jezusa, wielu ciepłych słów i serdecznych życzeń, śpiewu kolęd, a także pysznych wigilijnych specjałów. Po lekcjach i spotkaniach w klasach wszyscy niecierpliwie czekaliśmy na wyjątkowego gościa. Tego dnia odwiedził nas ksiądz biskup Grzegorz Ryś. Wspólnie śpiewaliśmy kolędy, a ksiądz biskup skierował do nas krótkie słowo. Mogliśmy także zadawać mu swoje pytania, a także poznaliśmy bardzo ciekawą grę, jaką pokazał nam ksiądz biskup. Nasze spotkanie zakończyło się finałem adwentowego turnieju tenisa stołowego, który odbywał się w naszej szkole. Ksiądz biskup również rozegrał jeden mecz. Pełni pozytywnych emocji i miłych przeżyć wróciliśmy do domów na ten świąteczny czas.
       Natomiast w godzinach popołudniowych odbyło się pierwsze w historii szkoły spotkanie opłatkowe pracowników - dyrekcji, nauczycieli i diakonii posługującej. Po życzeniach i poczęstunku nastąpiło śpiewanie kolęd. Ton nadawał p. Z. Pawlisz, który akompaniował na akordeonie.