19 grudnia - życzenia dla ks. kardynała od GO
 
19.12.2016 roku odbyło się spotkanie opłatkowe Szkół Katolickich u Ks. Kardynała w sali okna papieskiego w Domu Arcybiskupów Krakowskich. Z naszej szkoły uczestniczyła delegacja w osobie Ks. Dyrektora, S.Wicedyrektor oraz przedstawicieli uczniów: Kamil Moskal, Mateusz Tomczyk, Olga Kiełkowicz. 

Teść życzeń:

Czcigodny Księże Kardynale,

Narodzenie Pańskie to wielkie wydarzenie, które powraca do nas, 
aby się w nas urzeczywistnić. Jezus na nowo ożywia swoje narodziny,
na nowo wkracza w nasze życie, na nowo rozpoczyna z nami drogę.
Przynosi nam dar zbawienia, dar dziecięctwa Bożego.
Słowo, które stało się Ciałem
przychodzi do nas także w miłosiernej miłości.

Wpatrując się w betlejemską stajenkę
bądźmy pełni wiary, nadziei, miłości i ufności.
Niech ten wyjątkowy czas Bożego Narodzenia przyniesie
wielką radość i Boży pokój.
Niech Boża Dziecina błogosławi każdego dnia.
Niech obdarza potrzebnymi łaskami,
które tak bardzo są potrzebne w trudach codzienności.
Niech napełnia zdrowiem, siłą i wytrwałością.

Dziękując za owocne lata posługi w Archidiecezji Krakowskiej,
przepełnione nauką, posłannictwem, myślą i duchem
wspaniałego świętego Ojca Św. Jana Pawła II
życzymy zdrowia i Radości Ducha.

Z pamięcią w modlitwie,
ze świątecznymi życzeniami płynącymi z serca
Uczniowie wraz z całą społecznością Katolickiego Gimnazjum 
Ruchu Światło-Życie
im. ks. Franciszka Blachnickiego.