19 grudnia - wyjście klas drugich do Muzeum Armii Krajowej


Mimo iż dzień 19 grudnia, był dla naszych trzecioklasistów bardzo wyczerpujący (w naszej szkole przez cały tydzień trwają próbne egzaminy gimnazjalne a tego dnia odbył się egzamin z przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki), klasy drugie mogły czas ten wykorzystać interesująco i ciekawie w Muzeum Armii Krajowej.

Wycieczka ta, bardzo szeroko rozwinęła naszą wiedzę historyczną. Pan przewodnik pozwolił dowiedzieć się nam wielu nietypowych faktów, a także przypomniał burzliwe dzieje naszego narodu.
W muzeum wśród licznych ekspozycji mogliśmy podziwiać oryginalne odznaki oraz elementy stroju wojskowego z czasów wojny. Wszystko było bardzo interesujące, a oprawa multimedialna sprawiała duże wrażenie na odbiorcach. 


Przewodnik wspomniał także o trzech matematykach, którzy rozszyfrowali enigmę w latach 30 XX wieku. Odkrycie to miało wielkie znaczenie dla dziejów wojny. Jak widać to właśnie matematyka, 
z którą na egzaminie gimnazjalnym dzisiejszego dnia zmierzyli się trzecioklasiści, przyczynia się do dużych osiągnięć historycznych naszego kraju! :)

Po obejrzeniu wystawy odbyła się także lekcja muzealna, na której poza przyswajaniem wiedzy mogliśmy wypełnić tzw. "Kennkarte", inaczej mówiąc kartę rozpoznawczą. Był to dokument używany za czasów okupacji niemieckiej, bardzo często posiadający fałszywe dane na temat jej posiadacza.

Podczas wycieczki odbyła się też gra terenowa, podczas której uczniowie podzieleni na 3 grupy musieli odszukać wskazane miejsca w muzeum, rozpracować alfabet Morse’a, poznać daty, a także dowiedzieć się niektórych faktów dotyczących dziejów Armii Polskiej.
Wszyscy doskonale się bawili!:)

Taka forma spędzania czasu sprawiła, że w przyjemny i ciekawy sposób, staliśmy się bogatsi o nową wiedzę!:)
Dziękujemy!

Wiktoria Marek, klasa 2a