1 pażdziernika - wybory do Rady Samorządu uczniowskiego


Dnia 1 października 2015 r. odbyły się w naszej szkole wybory do Rady Samorządu uczniowskiego. Były one poprzedzone kampanią wyborczą, podczas której kandydaci z klas pierwszych i drugich prezentowali swój program wyborczy. Do kandydowania zgłosiło się 10 uczniów, których można było zobaczyć na własnoręcznie wykonanych plakatach wyborczych.


Po przeliczeniu wszystkich oddanych głosów Komisja Wyborcza wyłoniła Przewodniczącego oraz Zastępcę Rady Samorządu uczniowskiego. Funkcję Przewodniczącego będzie pełnił Miłosz Długosz z klasy 2b, a funkcję jego zastępcy Maciej Włodarczyk-Zaręba z klasy 1b. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy owocnej współpracy z samorządami poszczególnych klas. Wszystkim kandydatom serdecznie dziękujemy za udział w wyborach.