22 czerwca – wręczenie nagród za osiągnięcia w roku szkolnym 2016/2017

22 czerwca to dzień wręczania nagród za dokonania naszych uczniów. Zarówno w dziedzinach naukowych, sportu, czy artystycznych, a nawet technicznych (mamy trójkę bardzo pomocnych uczniów, dzięki którym mamy nagłośnione wszystkie nasze szkolne wydarzenia). Podziękowaliśmy za pełnienie ważnych funkcji w naszej szkole i aktywność na rzecz naszej społeczności gimnazjalnej.

Wszystkim jeszcze raz DZIĘKUJEMY.

Dziękujemy także tym, którzy przez cały rok szkolny brali udział choćby w najmniejszej akcji, pomocy innym, angażowali się w diakonie i koła. To Wy BUDUJECIE naszą szkołę:)
P. Joanna (opiekunem koła teatralnego), po raz kolejny wraz z uczniami-aktorami wystawiła piękny spektakl, który przypomniał nam o tym jak ważne są więzi między ludźmi. Autentyczne bycie z kimś tu i teraz nie przez to, co posiada, ale przez to KIM JEST.