22.09.2017r. – Wizytacja Biskupa Jana Szkodonia


Dziś odwiedził nas ksiądz biskup Jan Szkodoń, który osobiście znał
i miał szczęście spotykać się z ks. Franciszkiem Blachnickim.
Nasz gość jest biskupem pomocniczym i wikariuszem generalnym Metropolity Krakowskiego. Należał do Komisji Episkopatu (ds. misji, ds. KUL, Komisji Duchowieństwa). Obecnie należy do Rady ds. Rodziny. Napisał wiele książek poświęconych rodzinie, kapłaństwu
i życiu rodzinnemu.

Po uroczystym przywitaniu księdza biskupa przez przewodniczącą szkoły Joannę, wiceprzewodnicząca Agnieszka przedstawiła krótką prezentację o tym jak w naszej szkole realizujemy charyzmat Ruchu. Mówiła między innymi o diakoniach szkolnych, pomocy koleżeńskiej i codziennej modlitwie o cud za wstawiennictwem Sługi Bożego. Ksiądz dyrektor Mariusz Susek wspomniał o koszyczku z intencjami, które cała społeczność gimnazjum oazowego zanosi wspólnie do Boga.

Ksiądz biskup swoje słowo do nas rozpoczął od dołączenia swoich intencji do naszego koszyczka, podkreślając wartość wspólnotowej modlitwy. Biskup opowiadał także o tym, że Ksiądz Blachnicki zawsze porywał młodzież, kiedy z wielkim entuzjazmem mówił o Bogu i charyzmacie Ruchu Światło-Życie.

Po spotkaniu z uczniami i nauczycielami, ksiądz biskup spotkał się dyrekcją i nauczycielami. W tym czasie grupa oazowa z naszej szkoły zaprosiła uczniów na krótkie przedstawienie, pokazujące co zagłusza nasze relacje i kontakt z innymi. Oazowicze gestem i słowem przekazali, że warto czasem się zatrzymać i znaleźć w swoim życiu spokój, w którym można poznać siebie, innych, a przede wszystkim Boga. Ten spokój można odnaleźć na spotkaniach oazowych, po to, żeby wyruszyć w podróż z Bogiem – Pilotem naszego życia.

„Powierz Panu swoją drogę, zaufaj Mu, a On sam będzie działał” (Ps 37)