22 grudnia - szkolne spotkanie wigilijne 

Dziś był na prawdę piękny i radosny dzień! Cała nasza wspólnota szkolna zgromadziła się o godzinie 9:00 na modlitwie, aby razem podziękować Bogu za to, że możemy wspólnie świętować zbliżające się Boże Narodzenie i aby uwielbiać Boga jak Maryja słowami hymnu Magnifcat. 

Chwilę później odbył się spektakl ze zdolnymi aktorami z naszej szkoły, przygotowany przez Panią Joannę Rączkowską. Spektakl przypominający nam, że Jezus rodzi się w naszych sercach każdego dnia, nie tylko w święta, co podkreślił także nasz Ksiądz Dyrektor, kiedy składał nam życzenia. Pięknie mówił o tym, abyśmy kochali się nawzajem miłością Agape, abyśmy byli dla siebie dobrzy, abyśmy prowadzili innych ludzi do zbawienia, służąc sobie nawzajem. 

Nadszedł czas kolędowania. Nasza schola oraz muzycy poprowadzili nas przez świat naszych pięknych polskich kolęd. Poznaliśmy wiele nowych utworów, których możemy teraz nauczyć naszych bliskich. 

Po wspólnym kolędowaniu rozeszliśmy się do naszych mniejszych wspólnot klasowych, po to by podzielić się opłatkiem, złożyć sobie życzenia, pobyć razem, uśmiechnąć się do siebie. Było nam bardzo miło, kiedy kolędnicy
z klasy trzeciej przyszli do nas śpiewać kolędy, było nam bardzo miło, że Ksiądz Dyrektor i Siostra Wicedyrektor odwiedzili każdą klasę, po to by wspólnie z nami się radować i obdarzać życzliwością. Naszych wspólnot klasowych nie dało się długo trzymać w klasach, ponieważ młodzież chciała wyjść do innych, obdarzać miłością i radością każdego kolegę, koleżankę i nauczyciela. To właśnie czyni z nas wspólnotę! To, że byliśmy razem, że spędziliśmy czas na tym, by obdarzać dziś innych czyni naszą szkołę wyjątkową:) 

Wieczorem Nasza Wspólnota Nauczycieli i Pracowników Szkoły spotkała się po to, by złożyć sobie życzenia,

pobyć razem przy wspólnym świątecznym stole, porozmawiać, po to, by obdarzyć radością, którą otrzymali od swoich klas:) Bo miłość Agapę i radość ze spotkania
z Bogiem drugim człowiekiem przekazujemy dalej! Dlatego.... 

Życzymy Wszystkim Świąt Bożego Narodzenia 

pełnych miłości Agape, 

Bożej radości oraz 

pokoju, który pochodzi od Naszego Pana – Jezusa.