16 czerwca - wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego

        Dnia 16 czerwca 2016 r. odbyły się w naszej szkole wybory do Rady Samorządu uczniowskiego na przyszły rok szkolny. Były one poprzedzone kampanią wyborczą, podczas której kandydaci z klas pierwszych i drugich walczyli o głosy wyborców. Do kandydowania zgłosiło się 11 uczniów, którzy zaprezentowali się 14 czerwca przed całą szkołą ze swoim programem wyborczym.

        Po przeliczeniu wszystkich oddanych głosów Komisja Wyborcza wyłoniła Przewodniczącego Rady Samorządu uczniowskiego oraz jego zastępcę. Funkcję Przewodniczącego będzie pełnił:

Kamil Moskal z klasy 2b

a funkcję jego zastępcy 

Mateusz Tomczyk z klasy 1b 

        Członkowie Rady Samorządu uczniowskiego reprezentują całą szkołę, dlatego też powinni się odznaczać nienaganną opinią i sumiennie wypełniać powierzone im obowiązki.

        Zwycięzcom gratulujemy i wraz z rozpoczęciem nowego roku życzymy owocnej współpracy z samorządami poszczególnych klas. Wszystkim kandydatom serdecznie dziękujemy za udział w wyborach.