27 września - Warsztaty dla Uczniów Uzdolnionych MatematycznieW tym dniu przedstawiciele naszej szkoły: Miłosz Długosz, Kamil Moskal, Jan Kałdowski, Andrzej Dumanowski i Jakub Orkisz wzięli udział
w organizowanych przez Uniwersytet Jagielloński warsztatach
dla uczniów uzdolnionych matematycznie.

Uczniowie zostali podzieleni na grupy, w których pracowali wraz
z Gimnazjalistami z innych szkół. Zagadnienia z jakimi zetknęli się Nasi chłopcy dotyczyły: kolorowania w matematyce, zasadą szufladkowania Dirichleta oraz indukcją matematyczną. Zagadnienia te pochodzą z wyższego poziomu edukacyjnego, a nawet z matematyki wyższej. Zdobycie więc wiedzy na warsztatach wymagało dużego wysiłku. Andrzej, Miłosz, Kuba, Kamil i Jasiek świetnie dali sobie z tym radę!:) Otrzymali certyfikat przyznany przez dyrektora Wydziału Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. 


Uczniowie mieli również możliwość spaceru po korytarzach Wydziału Matematyki. Zajrzeliśmy do sal wykładowych, Biblioteki, miejsc gdzie pracują i odpoczywają studenci matematyki. Może za kilka lat będą tam studiować?:)