1 marca - Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy WyklętychW naszej szkole tego dnia modliliśmy się szczególnie za Żołnierzy Wyklętych, a nasi uczniowie, którzy należą do organizacji harcerskich, aby uczcić ten dzień nie tylko pamięcią i modlitwą, ale i szacunkiem okazywanym w formie zewnętrznej, ubrali się w swoje stroje.

Niektórzy z uczniów wybrali się na obchody tego dnia do Muzeum Armii Krajowej na spotkanie z kpt. Stanisławem Szuro oraz pokaz filmu "Żołnierze Wyklęci".Warto w tym miejscu zaznaczyć, że Patron naszej szkoły ks. Blachnicki również był harcerzem i to właśnie z metody wychowawczej harcerzy zaczerpnął podstawy do organizacji spotkań oazy: metodę wychowania rówieśniczego, system małej grupy-zastępu, wychowanie metodą
gry wzbudzającej inicjatywę i aktywność, ze swoistą obrzędowością i bliskim kontaktem z przyrodą oraz ideą rycerskiej służby wobec bliźnich.