28 marca – Spotkanie Wielkanocne

W Wielką Środę odbyło się spotkanie wielkanocne, które rozpoczęliśmy spektaklem w wykonaniu uczniów z klas trzecich pt. „Spotkanie Świadków”.„Oni uwierzyli, bo zobaczyli, są żywymi świadkami, którzy otrzymali swoją nagrodę za wiarę. Ich świadectwa możemy zobaczyć na kartach najpiękniejszej księgi, która zawiera SŁOWO ŻYCIA.” 

Te słowa usłyszeliśmy na zakończenie spektaklu. Jeśli mamy wątpliwości, jeśli trudno nam zrozumieć, że Jezus zmartwychwstał dla nas, w Piśmie Świętym szukajmy odpowiedzi, Słowo jest żywe i przemienia serce i myśli. 

Po spektaklu wspólnie zaśpiewaliśmy piosenkę „Jezus ZWYCIĘŻYŁ…”, wysłuchaliśmy słów ks. Dyrektora, życzeń od Rady Rodziców oraz Samorządu uczniowskiego. Następnie udaliśmy się na spotkania w klasach, aby przeżyć ten dzień w radości, w naszych małych klasowych wspólnotach.

„Aby być świadkiem Chrystusa, należy Go poznać, oddać Mu swoje życie i zawierzyć każdą sytuację, która nas spotyka, dlatego życzymy, abyście podczas zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy na nowo odkryli Tajemnicę Śmierci i Zmartwychwstania jako tajemnicę Waszego życia. JEZUS ZWYCIĘŻYŁ DLA CIEBIE!”