29 listopada - adwentowy dzień skupienia Rodziców

Poprowadził go o. Andrzej Bawer z Zakonu Trynitarzy. W czasie konferencji na szczycie G87 (jak Ojciec nazwał nasze spotkanie) podzielił się on doświadczeniem z posługi kapelana więziennego. Pokazał w ten sposób żywy Kościół, który w bardzo konkretny sposób okazuje miłosierdzie każdemu człowiekowi. Zwrócił także uwagę na pedagogię Nowego Człowieka, która jest wpisana w program wychowawczy naszej szkoły i jest, jak stwierdził konferencjonista -  zawsze na czasie. Pedagogia ta to wychowanie do wolności i wartości ewangelicznych. Ojciec podkreślił także fenomen ks. Franciszka Blachnickiego, który reagował na znaki czasu, przekładał teologię na praktykę, wsłuchiwał się w Kościół oraz nie zrażał się trudnościami. Krótka praca w grupach pozwoliła zastanowić się nad realizacją wezwania do miłosierdzia w sytuacji konkretnych osób. Adoracja była czasem wsłuchania się w słowo Jezusa, w którym utożsamia się On z głodnymi, spragnionymi, nagimi, chorymi, więźniami, bezdomnymi.... Temat ten był kontynuowany podczas kazania na Mszy św. Weszliśmy w ten sposób w czas Adwentu oraz przygotowaliśmy się na rozpoczynający się 8 grudnia Jubileuszowy Rok Miłosierdzia.

WSTECZ