6 maja - lekcje muzealne

„Popołudnie ze sztuką” stało się okazją do stanięcia „oko w oko” z dziełami sztuki, które możemy oglądać w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie. Podczas lekcji muzealnych przeprowadzonych w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach oraz w Galerii Sztuki Dawnej Polski XII-XVIII wiek, mieszczącej się w Pałacu Biskupa Erazma Ciołka, uczyliśmy się jak przeprowadzać analizę formalną i ideową dzieł sztuki. Stawaliśmy się bardziej świadomymi odbiorcami sztuki, wnikając w tajniki odczytywania treści „ukrytych” na obrazach i w rzeźbie przez twórców średniowiecznych, renesansowych i tych działających w epoce baroku. Doświadczyliśmy również, że muzeum niekoniecznie musi oznaczać miejsce, nasuwające automatycznie skojarzenie sennej atmosfery tuzinów wiszących na ścianach płócien, które dzisiaj już w żaden sposób do nas nie przemawiają…