7 czerwca - konkurs kaligraficzno - plastyczny

7 czerwca 2016 r. trzy nasze uczennice uczęszczające na koło kaligraficzne udały się wraz z opiekunem na Uniwersytet Pedagogiczny na uroczystą galę kończącą trzecią edycję projektu pt. „Na początku było Słowo”, w ramach którego brały udział w konkursie kaligraficzno-plastycznym.

***
Lekki dreszczyk emocji towarzyszył nam do samego końca, bo nikt nie miał pewności, czy udało się zająć jakieś miejsce, czy jedziemy tylko po dyplom poświadczający nasz udział w tym tak ważnym krakowskim wydarzeniu.

Na miejscu okazało się jednak, że… radość narasta kaskadowo! Najpierw dowiedziałyśmy się, że spośród 194 prac kaligraficznych nadesłanych na konkurs, wyróżnienie udało się dostać Julii Nowakowskiej, uczennicy kl. I a, ćwiczącej piękne pisanie od połowy pierwszego semestru. Kolejna radosna informacja, która do nas dotarła, to ta, że Monika Grabowska, również z Ia, na kole od samego początku, zajęła III miejsce, a Małgorzata Branicka z tej samej klasy wysokie drugie miejsce! Wszystkie trzy uczennice naszego gimnazjum pilnie poznające style kaligraficzne i mozolnie ćwiczące swą rękę zostały nagrodzone, co przyczyniło się do niemałej radości opiekunki prowadzącej koło kaligraficzne, naszej polonistki pani Magdaleny Żyły.


Mamy nadzieję, że za rok pójdzie nam równie dobrze lub jeszcze lepiej! Już planujemy krój pisma, którego będziemy się uczyć w przyszłym roku, by jak najpiękniej przepisać i ozdobić wybrane przez nas ulubione fragmenty Pisma Świętego.