7 grudnia - adwentowy dzień skupienia rodziców

W drugą niedzielę adwentu rodzice gimnazjalistów spotkali się w kościele Ecce Homo u Sióstr Albertynek w Krakowie na refleksji i modlitwie. Skupienie prowadził znany już nam ks. dr Marek Gilski. W konferencji poruszył temat blasków i cieni Najświętszej Rodziny. Zwrócił uwagę między innymi na fakt, że Pan Bóg powierzył ludziom wychowanie swojego Syna. Jest to wyraz Jego ogromnego zaufania człowiekowi. Tak też jest w odniesieniu do każdego dziecka, które jest darem Boga i zostaje powierzone opiece i trosce rodziców.

Analizując koleje życia Najświętszej Rodziny, zatrzymał się nad zagadnieniem emigracji, doświadczeniem braków materialnych, troski o utrzymanie, wychowania do odpowiedzialności. W doświadczeniu odnalezienia dwunastoletniego Jezusa w świątyni podkreślił umiejętność twórczego rozwiązywania konfliktów – Maryja stawiając pytanie Jezusowi, czemu to uczynił, wyraża równocześnie swoją troskę: „Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie”. W tym wydarzeniu zwrócił także uwagę na wychowanie do religijności, która nie polega wyłącznie na spełnianiu obowiązku, ale wypływa z potrzeby serca (Izraelita miał obowiązek udawać się do Jerozolimy po ukończeniu trzynastego roku życia, jeśli mieszkał w odległości do 25 km od świętego miasta).

Najświętszej Rodzinie nie jest obce również doświadczenie śmierci bliskiej osoby – na kartach Ewangelii nie ma wzmianki o Józefie, gdy Jezus rozpoczyna publiczną działalność. Maryja wie, co to śmierć dziecka. W tych wszystkich wydarzeniach możemy odnaleźć siebie, nasze rodzinne przeżycia i relacje.

Po konferencji była możliwość przemodlenia usłyszanych treści w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu. Następnie przeżywaliśmy niedzielną Eucharystię. W kazaniu ks. Marek na przykładzie św. Jana Chrzciciela wskazał jak przygotować drogę Bogu w naszym życiu. Zwrócił uwagę na przestrzeń ciszy. Jest ona jednym z warunków nawrócenia, które rozpoczyna się od zmiany myślenia. Ważnym elementem tego przygotowania są: wewnętrzne ubóstwo, post, który uczy postawy ofiary oraz pokora.

Z uczty Eucharystycznej udaliśmy się na agapę, którą przygotowała Rada Rodziców. W jej trakcie odbył się kiermasz upominków świątecznych. Można było podziwiać i nabyć między innymi ozdoby choinkowe, kolorowe aniołki, woreczki zapachowe. Przygotowały je p. B. Burtan, p. M. Szymańska, p. C. Sopata, które wsparła s. Salomea oraz kilka uczennic. Na zakończenie młodzież z koła teatralnego zaprezentowała przygotowaną pod kierunkiem p. J. Rączkowskiej sztukę pt. „Plotka”.