8 listopada 2014 - koło turystyczne w Collegium Maius

W dniu 8 listopada w ramach działalności Szkolnego Koła Turystyczno-Krajoznawczego odbyło się wyjście na wystawę poświęconą historii polskiej myśli geograficznej. Pierwszą częścią wycieczki był spacer po dawnej jurydyce (przedmieściu Krakowa) Garbary, leżącej w oklicach dzisiejszej ul. Karmelickiej. Uczestnicy mieli okazję zobaczyć m.in. dawny ratusz garbarski, koszary wojskowe (dziś Bibioteka Wojewódzka) oraz kościół Karmelitów na Piasku związany z legendą o świętej królowej Jadwidze. W kaplicy kościoła znajduje się łaskami słynący obraz Matki Bożej Pani Krakowa, przed którym zatrzymaliśmy się na chwilę modlitwy. Głównym celem wycieczki było Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego i zlokalizowana w nim wystawa prezentująca rozwój nauk geograficznych w Polsce. Można było podziwiać m.in. pierwsze geograficzne opisy ziem polskich Jana Długosza zawarte w Chorographia Regni Poloniae, najstarsze mapy, globusy i intrumenty pomiarowe. Ostatnia sala poświęcona była nauczaniu geografii w szkołach, gdzie wielkie zainteresowanie wzbudził podręcznik dla klasy I gimnazjum z początków XX w. Po zakończeniu zwiedzania z panią kustosz wystawy, uczestnicy wycieczki mieli okazję zmierzyć się z zadaniami prezentującymi niektóre prawa przyrody na stałej wystawie interaktywnej Collegium Maius.